This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Mistrz słów - Znajdź słowo

Download Mistrz słów - Znajdź słowo Game - screenshot 1 Download Mistrz słów - Znajdź słowo Game - screenshot 2 Download Mistrz słów - Znajdź słowo Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Mistrz słów - Znajdź słowo

Mistrz słów - Znajdź słowo

Mistrz słów - Znajdź słowo

Mistrz słów - Znajdź słowo

Mistrz słów - Znajdź słowo

Mistrz słów - Znajdź słowo

Description Comments Get help I'm the dev!

Mistrz słów - Znajdź słowo description

0

Mistrz sw - u sowa.Zasady gry:
Zgadnij ukryte sowo. Z podanych liter u wyrazy. Jedno z nich jest przepustk do nastpnego poziomu. Sowo klucz zaznaczono innym kolorem. Pamitaj, e im wicej odgadnitych wyrazw - tym wysza pozycja w rankingu. Wszystkie sowa na tablicy - to wyrazy wygenerowane z wylosowanego sowa klucza - anagramy.
Uwaga - sowa na tablicy (poza sowem kluczem) posiadaj odmian np. bak, bakami, bakach itp.Czas rozgrywki jest limitowany!
Punkty zdobywasz za kade odgadnite sowo.
Tylko od ciebie zaley dugo rozgrywki.Odgaduj sowa i zdobd tytu Mistrza sw!Gwne cechy gry:
- obszerna baza sw
- przyjemna grafika
- darmowa
- nielimitowana ilo poziomwcignij i zagraj teraz!Masz pytania? Pisz na adres sixtbit@gmail.com. The master of words - Place the word.Game rules:
Guess the hidden word. For these letters place the words. One of them is your ticket to the next level. Key phrase marked with a different color. Remember that the more you guessed words - the higher the rank. All the words on the blackboard - are words generated from the drawn key word - anagrams.
Note - the words on the board (except the key word) have a variation example. Tank, sideburns, bakach like.Playing time is limited!
You earn points for each guessed word.
Only you can decide the length of the game.Guess the word and earn the title of Master words!Main features:
- Extensive database of words
- Nice graphics
- Free
- Unlimited number of levelsDownload and Play Now!You have questions? Write to the address sixtbit@gmail.com.


Mistrz słów - Znajdź słowo APK Version History


  • Mistrz słów - Znajdź słowo v.1.0.8.m06 for Android 3.0+ Nov. 02, 2016
  • Mistrz słów - Znajdź słowo v.1.0.8.m05 for Android 3.0+ Nov. 01, 2016
  • Mistrz słów - Znajdź słowo v.1.0.7-mow for Android 3.0+ Jan. 30, 2016
  • Mistrz słów - Znajdź słowo v.1.0.6-mow for Android 3.0+ Dec. 03, 2015
Show more

Download Mistrz słów - Znajdź słowo App for Free

Mistrz słów - Znajdź słowo

StudIO SixtBit
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top